Paano?

Paano mo hahanapin ang taong wla?
Paano mo hihintayin ang hindi naman
darating?
Paano mo masasabing ika'y nasasabik
Gayong siya'y hindi mo pa nakikita?

Paano mo mamahalin gayong
hindi mo pa nasisilayan?
Pag-ibig nga ba'y sadyang ganyan?
O baka naman ang tao'y sadyang bulag lamang?
Akala ay pag-ibig yun pala'y isang
pangarap lamang.

Comments

Popular posts from this blog

Funny, Sad Facts in Life

Friends

New Year...New Beginning